rodinný dom

2020 projekt pre stavebné povolenie, Nové Zámky

 

vizualizácie vrátane alternatív, ktoré vznikli v procese navrhovania