projekty stavieb dizajn interiérov

rodinné a bytové domy, polyfunkčné stavby, administratívne stavby

rezidenčné, komerčné, kancelárske, gastro interiéry

referenciekontakt

referencie

Ukážky vybraných projektov

orientačný cenník

dizajn interiérov

__________________

zameranie priestoru

zdarma – 5€/m2 podľa členitosti

Pre začiatok projekčných prác je potrebné zameranie priestoru. Výsledkom je výkres skutkového stavu. V cene je aj 3D fotodokumentácia priestoru(virtuálna prehliadka). V prípade dostatočnej projektovej dokumentácie nie je zameranie potrebné.

 

dispozičné riešenie

5€/m2

Riešenie pôdorysu dispozície  z hľadiska prevádzkovo-funkčných vzťahov a možnosti umiestnenia zariaďovacích predmetov. V prípade potreby dodáme viac alternatív, zákazník si vyberie najviac vyhovujúcu jeho potrebám.

 

štúdia interiéru

20€/m2

Interiérová štúdia obsahuje hmotovo-priestorové riešenie s reálnymi kusovými alebo zariaďovacími predmetmi na mieru a materiálmi, prezentované v 3d vizualizáciach. Slúži na predstavu klienta o priestore. Nie je podkladom na výrobu alebo cenovú ponuku.

Obsahuje:

pôdorys priestoru vr. materiálovo-farebného riešenia

2-3 vizualizácie  každej miestnosti

 

projekt pre cenovú ponuku

15€/m2

V podklade pre cenovú ponuku rozpracujeme návrh do detailov tak, aby bolo možné získať cenovú ponuku realizácie. Súčasťou dokumentácie je cenová ponuka realizácie na kľúč.

Obsahuje:

Podrobne okótovanú projektovú dokumentáciu pôdorysu, pohľadov, podhľadu

Kladačské plány(podlaha/obklady stien/podhľady)

Výkres rozmiestnenia osvetlenia, zásuviek a vypínačov, zoznam svietidiel.

Zoznam typizovaných zariaďovacích prvkov.

Výkresy so základnými rozmermi stavebných konštrukcií a zariaďovacích prvkov na mieru.

Pri interiéroch so špeciálnymi požiadavkami na technológie (rekuperácia, chladenie, inteligentná elektroinštalácia, statika) môžu byť potrebné samostatné realizačné projekty profesistov a ich vzájomná koordinácia. Celková cena projektu je určená od náročnosti jednotlivých projektov.

 

autorský dozor

20€/hod

Autorský dozor zahŕňa návštevy stavby počas realizácie jedenkrát za týždeň, kedy vizuálne overíme súlad projektu s realizáciou. Autorský dozor neobsahuje úpravu projektu počas výstavby, riadenie stavby, koordináciu firiem a odborný dohľad nad realizáciou interiéru. Pri realizácii na kľúč je autorský dozor bezplatný.

realizácia na kľúč

individuálne

Kompletné dodanie interiéru podľa odsúhlaseného projektu. Riadenie stavby, koordináciu nami overených dodávateľov a odborný dohľad nad realizáciou interiéru.

__________

OSTATNÉ

__________

 

konzultácia – 20€/hod

Účtujeme len v prípade, že nespracovávame projekt. Radi Vám poskytneme naše vedomosti a dlhoročné skúsenosti na spoločnom stretnutí.

dopravné náklady – 0,50€/km

Pri prvom stretnutí  Nové Zámky +100km zdarma.

__________

 

Ceny sú uvedené bez 20% DPH.

Cenu určujeme z celkovej plochy priestoru.

Ceny za jednotlivé stupne rozpracovanosti sa spočítavajú.

Pred začatím návrhu je potrebné uhradiť zálohu 40% z celkovej ceny objednanej služby.

 

 

 

vaše otázky

14 + 4 =

kontaktné údaje

Ing. arch. Miroslav Kupčík

Adresa

Nitrianska cesta 35

940051 Nové Zámky